Centrum Medyczne Medica

Jesteśmy jednostką medyczną, w skład której wchodzi Centrum Zdrowia Psychicznego, Centrum Leczenia Uzależnień oraz Centrum Rehabilitacji.

Centrum Zdrowia Psychicznego utworzone zostało w oparciu o Narodowy Program Zdrowia Psychicznego. W Centrum realizujemy zadania Zespołu Leczenia Środowiskowego (w ramach NFZ) oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Program leczenia zarówno w Zespole Leczenia Środowiskowego jak i w Poradni Zdrowia Psychicznego dedykowany jest leczeniu szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. W Centrum realizujemy konsultacje z lekarzem psychiatrą, konsultacje z psychologiem, jak również prowadzimy terapie indywidualną i grupową. → więcej

W ramach Centrum Leczenia Uzależnień funkcjonuje Oddział Detoksykacji (Detoks), Ośrodek Leczenia Uzależnień, Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Udzielamy świadczeń medycznych zarówno w formie spotkań indywidualnych jak i grupowych, poświęconych problemom DDA, współuzależnionych oraz osób uzależnionych od substancji chemicznych. Dzięki szerokiej ofercie finansowanej również ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, mamy możliwość budowy kompletnego procesu leczenia dedykowanego określonym potrzebom zdrowotnym Pacjenta. → więcej

Misją Centrum Medycznego MEDICA jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych dla Pacjentów indywidualnych na rzecz zachowania, przywracania i ratowania zdrowia w zakresie udzielanych przez nas świadczeń. Podstawą tworzonych programów jest leczenie Pacjentów w procesie każdorazowo przypisanym do danego, zdiagnozowanego problemu.

Jesteśmy zdania, iż profesjonalna opieka zdrowotna, jak i wysoki standard udzielanych świadczeń zdrowotnych jest połączeniem wysokich umiejętności naszej kadry medycznej z przyjętym przez nas programem leczenia każdorazowo indywidualnie dobranego do potrzeb Pacjenta.
Zaufanie Pacjentów ma dla nas ogromną wartość. Odpowiedzialność, która na nas spoczywa, zobowiązuje do zapewnienia opieki medycznej na najwyższym poziomie.

Mając nadzieje, iż docenicie Państwo nasze starania w służbie ratowania zdrowia, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.